Lex Maria om skadad urinblåsa

2015-09-24

När en flicka i femårsåldern i somras opererades för blindtarmsinflammation uppstod en skada på hennes urinblåsa.

Inför blindtarmsoperationer kontrolleras rutinmässigt om den som ska opereras har kissat. En sådan kontroll gjordes också, men flickans operation blev framskjuten då mer akuta operationer fick företräde. När ingreppet gjordes några timmar senare hade blåsan fyllts igen och det uppstod en skada på urinblåsan. Den kunde snabbt åtgärdas och flickan har återhämtat sig.

Händelsen har utretts och bedömningen är att det fanns risk för en allvarlig vårdskada varför landstinget nu gör en lex Maria-anmälan. Rutinerna inför operation på barn ses också över och förbättras.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-09-25 10:58:40 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90