Lex Maria om missat läkemedel

2015-03-31

En serie händelser i vården av en 70-årig man ledde till att han inte fick sitt läkemedel och därför drabbades av allvarliga komplikationer. Patienten är nu bättre och utskriven från sjukhuset men landstinget gör en lex Maria-anmälan.

Kedjan av händelser inleddes när mannen vårdades på Blekingesjukhuset i vintras och han drog ut den näringssond han hade fått. Sonden sattes in igen men kontrollen av att den satt rätt brast, vilket ledde till att det som gavs i sonden hamnade fel. Patienten fick akut byta avdelning och i samband med det blev en av mannens mediciner inte korrekt ordinerad på den nya avdelningen. Några dagar senare uppstod allvarliga komplikationer på grund av att han inte fått sitt läkemedel.

Komplikationerna åtgärdades, patienten blev bättre och skrevs slutligen ut från sjukhuset. Det inträffade anmäls av Landstinget Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:10 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90