Röntgensvar ledde inte till de åtgärder som behövdes

2015-09-07

Ett röntgensvar som visade tydliga tecken på cancer i lungan signerades utan att några åtgärder vidtogs. Därmed försvann röntgensvaret från bevakningslistan utan att patienten fick en remiss till lungmottagningen för vidare utredning. Misstaget upptäcktes fem veckor senare i samband med att patienten hade kontakt med mottagningen av en annan anledning. Den felaktiga signeringen anmäls nu enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-09-07 13:09:14 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90