Lex Maria om patient som begick självmord

2015-08-17

En dryg vecka efter besöket på Blekingesjukhuset begick patienten självmord. Socialstyrelsens författning föreskriver att självmord som sker inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt ska anmälas enligt lex Maria.

Landstinget anmäler med anledning av detta nu den inträffade händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Självmord eller självmordsförsök, där patienten haft kontakt med vården inom fyra veckor dessförinnan, ska alltid anmälas enligt lex Maria. Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-08-17 14:22:37 av Malin Andersson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40