Lex Maria om kvinna som fick sin diagnos fördröjd

2015-08-26

Under våren larmades en ambulans till en kvinna i 40-årsåldern. Kvinnan hade en känd psykiatrisk sjukdom och hittades nu liggande i hemmet. Ambulanspersonalen uppfattade att det kunde röra sig om en propp eller blödning i hjärnan och förde patienten till akutmottagningen på Blekingesjukhuset.

Kvinnan undersöktes men röntgades aldrig. Hennes psykiatriska diagnos hamnade i fokus och hon blev efter konsultation flyttad till psykiatrisk avdelning. Personalen här tyckte inte att hennes symtom stämde varför en skiktröntgen av hjärnan gjordes och det visade sig att hon drabbats av en propp i hjärnan. Hon vårdades sedan vidare på rätt avdelning på sjukhuset.

Landstinget Blekinge ser allvarligt på händelsen och fördröjningen av diagnosen och har utrett det som hänt. Utredningen skickas nu till Inspektionen för vård och omsorg som en så kallad lex Maria-anmälan.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-08-26 16:13:03 av Malin Andersson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40