Lex Maria om fördröjd provanalys

2015-06-30

Ett blodprov som kom till laboratoriet på Blekingesjukhuset kunde inte analyseras rutinmässigt utan behövde granskas av en biomedicinsk analytiker. Arbetsbelastningen var dock så hög att analysen fick vänta. Nästa dag var en helgdag och det fördröjde analysen ytterligare. När den väl gjorts visade svaret att det krävdes akuta åtgärder.

Händelsen inträffade i maj i år och den kvinna i 60-årsåldern som lämnat provet kallades till sjukhuset direkt när svaret kommit. Det togs nya prover och behandling inleddes snabbt. Det uppstod inte någon vårdskada, men bedömningen är att det förelåg en risk för det. Landstinget Blekinge anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. En internutredning har gjorts och rutinerna för hantering av brådskande analyser ska förändras och bli tydligare.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-06-30 13:18:02 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91