Lex Maria om fördröjd cancerdiagnos

2015-06-25

Kvinnan hade vid flera tillfällen kontakt med vården på grund av buksmärtor. Men det var först när hon sökte akut några månader senare som det upptäcktes att hon hade cancer. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Kvinnan, som är i 70-årsåldern, hade vid flera tillfällen kontakt med sin vårdcentral och Blekingesjukhuset på grund av sina buksmärtor. De undersökningar som gjordes gav ingen förklaring till besvären. Kvinnan väntade på ytterligare undersökningar som hon uppfattat skulle göras.

Beslut om ytterligare utredning fattades dock aldrig i detta skede. Det var först när kvinnan åter sökte akut några månader senare som det upptäcktes att hon hade en elakartad cancertumör på tjocktarmen. Kvinnan blev opererad sommaren 2014. Operationen gick bra och tumören togs bort.

Händelsen har varit föremål för utredning på Blekingesjukhuset. Nu har beslut också tagits att lanstinget ska anmäla den fördröjda utredningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-06-25 13:42:12 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18