Lex Maria om bakterier i höften

2015-09-21

En bakterieodling i samband med en höftoperation visade att patienten hade bakterier i höften. Men provsvaret signerades aldrig. Den antibiotikabehandling som patienten, en man i 60-årsåldern, hade behövt uteblev därför, med följden att han måste opereras igen. Nu anmäler Landstinget Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Mannen opererades i april i år och då togs en rutinmässig bakterieodling. Mannen blev bättre efter operationen, men fick sedan allt mer ont under sommaren. I samband med återbesök i juli ville den läkare mannen då träffade se svaret på bakterieodlingen. Det visade sig att det växte bakterier i odlingen. Prosvaret hade aldrig signerats av någon läkare.

Händelsen har utretts och Landstinget Blekinge gör nu en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Landstinget anser att patienten har drabbats av en allvarlig vårdskada och han behöver opereras igen. Rutinen för omhändertagande och signering av svar på bakterieodlingar har förändrats för att undvika en upprepning av misstaget.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-09-21 14:10:40 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18