Lex Maria om allergi vid lokalbedövning

2015-02-25

Patienten upplyste sin läkare inför operationen om att han tidigare reagerat kraftigt på lokalbedövningsmedel. Uppgiften fanns också i journalen. Läkaren valde ändå att ge en mindre dos lokalbedövning. Resultatet blev en allvarlig allergisk reaktion. Landstinget anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Händelsen inträffade på Blekingesjukhuset under senhösten 2014. Patienten, en man i 50-årsåldern, kunde efter behandling av den allergiska reaktionen få sin operation genomförd som planerat, men blev då sövd med narkos. Landstinget Blekinge har utrett det inträffade och anmäler nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-02-25 13:14:40 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18