Lex Maria om lång väntan på kontroll

2015-10-19

En man i 40- årsåldern, som på grund av sin grundsjukdom riskerade försämrad syn, skulle ha kallats till ny ögonkontroll i december 2014. Han fick dock inte kallelse till den kontrollen förrän i juli 2015. När ögonen väl undersöktes hade det skett en förändring till det sämre. Händelsen anmäls nu av Landstinget Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Långt innan händelsen blev känd hade ögonkliniken vid Blekingesjukhuset ändrat och förbättrat sina kallelserutiner. Förändringen skedde vid årsskiftet 2014/15, men den aktuella patienten var då redan uppsatt på väntelista enligt den tidigare rutinen vilket resulterade i att hans återbesök blev väldigt försenat.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-10-19 13:06:31 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90