Lex Maria om fördröjning av rätt vård

2015-04-17

Det dröjde längre än nödvändigt innan en äldre man med bröstsmärtor fick rätt vård för sin hjärtinfarkt. Landstinget Blekinge har utrett orsakerna till fördröjningen och gör nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En man i 80-årsåldern fördes i vintras med ambulans till akuten på grund av bröstsmärtor. Mannen blev snabbt omhändertagen och jourläkaren beställde prover och röntgen. Innan svaren på undersökningarna blev klara avslutade jourläkaren sitt pass och nya läkare tog över. Provsvaren bekräftade misstankar om att patienten drabbats av en hjärtinfarkt. Men det tog tid innan läkaren som tagit över fick se dem och kunde se till att patienten kom till rätt avdelning för fortsatt vård. Patientens hjärtinfarkt kunde därefter behandlas och efter en tids vård skrevs han ut från sjukhuset. Den fördröjning som uppstod trots mannens allvarliga sjukdom har nu anmälts enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:13 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90