Lex Maria-anmälan om fallskada

2015-05-06

En kvinna i 80-årsåldern som vårdades på Blekingesjukhuset gick under natten upp och lyckades utan att bli upptäckt öppna en utrymningsdörr. Väl ute i trapphuset föll hon så att hon fick sårskador och en blödning innanför skallbenet. Kvinnan fick vård för sina skador och hjärnblödningen krävde ingen aktiv åtgärd.

Händelsen, som inträffade i februari, har utretts och anmäls nu av Landstinget Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utrymningsdörrar får inte låsas så att de inte kan öppnas när avdelningen snabbt behöver utrymmas. Men den aktuella utrymningsdörren har nu försetts med ett nytt lås och ett förbättrat larm för att undvika att liknande händelser inträffar igen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-05-06 15:14:31 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90