Lex Maria-anmälningar om missad information

2015-04-29

Blekingesjukhuset anmäler två olika händelser tidigare under året till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. I båda fallen har det funnits problem med att känd information inte uppmärksammats fullt ut i vårdsituationen.

Det ena fallet rör en kvinna i 70-årsåldern som lades in på sjukhuset på grund av buksmärtor. Under vårdtiden drabbades hon av en halvsidig förlamning som visade sig bero på en propp. När patientens stroke först noterades uppfattade personalen på avdelningen inte att förlamningen var nytillkommen och det dröjde därför innan man ställt en diagnos. Kvinnan har senare fått rehabiliterande vård och kunnat återvända hem.

Den andra händelsen rör en kvinna i 80-årsåldern med astma. I hennes journal finns noterat att hon tidigare reagerat med astmabesvär när hon fått acetylsalicylsyra. Kvinnan blev inlagd på sjukhuset med andningsbesvär och bröstsmärtor och varningen i journalen uppmärksammades vid inläggningen. När hon skrevs ut fick hon för sina hjärtbesvär en låg dos med acetylsalicylsyra. Hon drabbades någon dag senare av ett akut astmaanfall och hennes liv gick inte att rädda. Det finns en koppling tidsmässigt mellan tablettintaget och anfallet varför händelsen har utretts.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-04-29 13:35:50 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90