Lars Almroth ny sjukhuschef i Blekinge

2015-09-07

Lars Almroth, barnläkare från Kristianstad, blir ny sjukhuschef i Blekinge från och med den 1 januari 2016. Det beslutet tog i dag landstingsstyrelsen.
- Sjukvården står inför stora utmaningar framöver och jag ser fram emot att få vara med och utveckla den tillsammans med mina medarbetare, säger Lars Almroth.

Vid årsskiftet lämnar den nuvarande sjukhuschefen Bengt Wittesjö sin tjänst för att bli ny smittskyddsläkare i Landstinget Blekinge. Det blir då Lars Almroth, barnläkare och verksamhetschef från Region Skåne som efterträder honom.

Läkare och forskare

Lars Almroth som är 44 år och bosatt i Kristianstad, har arbetat som chef under de senaste fyra åren. För närvarande är han verksamhetschef för barnkliniken i Kristianstad, Ystad, Hässleholm och Trelleborg. Tidigare har Lars Almroth även arbetat som skolöverläkare och han har också forskat vid Karolinska Institutet.

I sin nuvarande roll har han tillsammans med sina medarbetare arbetat med att slå samman fyra kliniker med verksamhet på fyra olika orter till en. En drivkraft har varit att alltid förbättra vården och ligga i framkant, ytterst för att kunna ge patienterna en så god sjukvård som möjligt, men också för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Värnar om delaktighet och dialog

Lars Almroth kommer nu att leda en verksamhet med cirka 2 500 medarbetare. I sitt ledarskap värnar han om att skapa delaktighet och ha en god dialog med medarbetarna. 

- Det finns ett enormt engagemang för patienterna som är viktig att ta tillvara på. Att kompetens värderas högt och att man känner sig värdefull som medarbetare är centralt för att man ska trivas på en arbetsplats.

Ytterst är målsättningen att tillsammans med medarbetarna kunna ge medborgarna en sjukvård av hög kvalitet.

- Det är svårt att mäta kvalitet. Givetvis är goda behandlingsresultat centralt för att hålla hög kvalitet i vården, men patienterna upplevelse, att man känner sig trygg och sedd som patient och blir väl omhändertagen är också en viktig del, säger Lars Almroth.

Pressbilder på Lars Almroth

Senast uppdaterad 2015-09-07 13:35:13 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Kalle Sandström (S) Kalle Sandström (S) Ekonomifrågor, ordförande Landstingsstyrelsen 0455-49 575, 0734-47 10 11
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Madeleine Flood Madeleine Flood Kommunikationsdirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 19 och 0734-47 10 07