Landstingets medarbetare alltmer nöjda med sitt arbete

2015-02-11

Landstingets medarbetare är nöjdare med sitt arbete än för två år sedan och nöjdare än genomsnittet för landsting och kommuner. Det visar resultatet av den senaste medarbetarundersökningen.

Undersökningen genomförs i form av en enkät som i höstas skickade med e-post till samtliga medarbetare i landstinget. 72 procent av medarbetarna svarade på enkäten, som innehöll frågor om bland annat arbetsinnehåll, arbetsmiljö och chefskap.

- Vi ser en gradvis förbättring från gång till gång under de tre undersökningar vi gjort under 2010, 2012 och nu 2014, säger personaldirektören Jonas Kullberg.

Undersökningen bygger på en modell som räknar fram ett så kallat nöjd medarbetarindex. År 2010 var indexet för Landstinget Blekinge 74, 2012 steg det till 75, för att år 2014 landa på 76.

Känner sig delaktiga

- Våra medarbetare är nöjda med arbetsinnehållet, de känner sig delaktiga och ger gott betyg till samarbetet med arbetskamrater och till sina chefer, berättar Jonas Kullberg.

Alla chefer har fått särskilda frågor och även där visar resultatet att cheferna är positiva till sin chefsroll och möjligheten att utöva den.

Men medarbetarundersökningen pekar också på utmaningar. Liksom tidigare signalerar medarbetarna om ansträngd arbetsmiljö och hög arbetsbelastning.

Allvarliga signaler

- Allvarliga signaler som vi hela tiden arbetar med. Tyvärr har vi ett läge där det är svårt att få tag på medarbetare inom en rad yrken. Det är en situation som vi delar med alla landsting. För oss gäller det därför att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt, resonerar Jonas Kullberg.

Just nu håller personaldirektören och hans medarbetare på att utveckla landstingets arbetssätt med arbetsmiljöfrågor. Bland annat ska landstinget bli bättre på att göra riskbedömningar och upprätta och följa upp handlingsplaner.

Leder till utveckling

Att resultatet av medarbetarundersökningen tas om hand och leder till utveckling visar bland annat den stora utbildning kring hot- och våldssituationer som landstinget startade till följd av sämre resultat i tidigare undersökningar. I den senaste undersökningen har visserligen inte hot- och våldssituationerna minskat, med medarbetarna ger högre betyg till förmågan att bemöta sådana problem.

Men förbättringsarbetet sker inte bara centralt i landstinget utan framför allt på varje arbetsplats. Och det finns en tydlig koppling i medarbetarundersökningen som visar att medarbetare som anger att man på deras arbetsplats arbetat med sitt eget resultat av den förra enkäten är nöjdare än om man inte arbetat med resultatet.

- Medarbetarundersökningen är därför ett värdefullt redskap för förbättringsarbeten i vardagen på våra arbetsplatser, säger Jonas Kullberg.

Läs hela rapporten

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:11 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Jonas Kullberg Jonas Kullberg Personaldirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 42 och 0734-47 10 42
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18