Landstinget undertecknar deklaration om jämställdhet

2014-12-15

Jämställdhet skapas i vardagen, den vardag där landstinget befinner sig nära dig. Därför kommer Landstinget Blekinge i februari att skriva under den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Den så kallade CEMR-deklarationen är godkänd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ska se till att jämställdhetsperspektivet finns med i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska hälso- och sjukvårdsverksamheten. Deklarationen kommer att undertecknas formellt vid landstingsfullmäktiges sammanträde i februari nästa år.

Öppna jämförelser

Att hälsan i Blekinge och Sverige inte är jämställd visar de öppna jämförelser om folkhälsa som i dag presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Enligt jämförelserna, som bygger på enkätundersökningar och statistik, råder stora skillnader mellan mäns och kvinnors hälsa.

- I vissa fall är skillnaderna mellan män och kvinnor ännu större i Blekinge. Och oftast är kvinnorna förlorare, konstaterar Annika Mellquist, avdelningschef för planerings- och utvecklingsavdelningen i landstinget.

När Blekingeborna själva får uppskatta hur de mår visar svaren att män mår bättre än kvinnor. Inte minst gäller det den psykiska hälsan. Här säger 8 procent av männen i Blekinge att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket är den lägsta siffran i landet. Motsvarande siffra för Blekinges kvinnor är hela 21 procent, betydligt högre än riksgenomsnittet.

Kortare liv för lågutbildade

Öppna jämförelser om folkhälsa visar också att du har olika förutsättningar att må bra beroende på hur hög utbildning du har. Faktum är att den återstående förväntade livslängden för en 30-åring i Sverige kan skilja sig med fem år om du har en låg utbildning jämför med om du har en högre utbildning. Just detta förhållande gäller oavsett om du är man eller kvinna.

För att hälsan i Blekinge ska kunna bli mer jämlik och jämställd utvecklar landstinget tillsammans med länets kommuner och andra organisationer bättre former för samverkan. Organisationerna håller just nu på att anta en gemensam policy för folkhälsa, som bland annat betonar jämlikhet och jämställdhet.

Att budskap kring hälsa och vård ska vara lätta att ta till sig för alla, oavsett individuella förutsättningar, är också något som betonas i den nya patientlag som träder i kraft den 1 januari.

Men deklarationer, policydokument och lagar innebär inte förbättringar över en natt, eller ens ett år.

- Det krävs konkreta insatser över lång tid, bra samspel och stor uthållighet i folkhälsoarbetet. Då kommer resultaten, på lång sikt, säger Annika Mellquist.

Senast uppdaterad 2014-12-15 12:56:51 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Annika Mellquist Annika Mellquist Avdelningschef Avdelningen för kunskapsstöd 0455-73 77 90 och 0734-47 10 33