Kraftsamling för fortsatt förbättring av missbruks- och beroendevården i Blekinge

2015-05-25

I arbetet med att förbättra missbruks- och beroendevården i Blekinge arrangerar nu projektet "Beroendevård i samverkan" en konferens med föreläsningar och workshoppar.

Projektet är ett samarbete mellan socialtjänsterna i länets fem kommuner och psykiatrin och primärvården i Landstinget Blekinge. Projektet har sin bakgrund i den statliga satsningen Kunskap till Praktik som avslutades 2014.

I samband med konferensen kommer psykologen Frid Hansen att föreläsa. Frid Hansen är sedan 1986 verksam på Borgestadkliniken i Norge. Hon räknas som en föregångare i nordiska sammanhang när det gäller förståelse av och syn på missbruksproblem i ett familjeperspektiv.

Totalt kommer cirka 300 medarbetare inom missbruks- och beroendevården att delta i konferensen, som äger rum onsdagen den 27 maj.

- Dagen är ett viktigt avstamp i det fortsatta arbetet med att förverkliga nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vi har valt att särskilt fokusera på missbruksvården ur ett familjeperspektiv. Skälet till det är att människor med missbruksproblem ofta skadar fler än sig själva. Nära och kära lever i ständig oro och drabbas ofta av ett kaos i vardagen. Det är därför viktigt att vi som arbetar inom missbruks- och beroendevården arbetar som ett lag och ser till hela familjens behov, säger Sara Högelius, processledare för "Beroendevård i samverkan".

Massmedierna är välkomna att delta i konferensen och det finns möjlighet att intervjua Frid Hansen direkt efter hennes föreläsning, som avslutas klockan 12.00.

Program onsdagen den 27 maj
Klockan 9-12: Föreläsning med Frid Hansen
Klockan 13-16: Workshop för chefer

Plats: Stora salen, Ronneby brunn

Kontakt
Sara Högelius, processledare
0734-47 16 33
sara.hogelius@ltblekinge.se

 

Senast uppdaterad 2015-05-25 15:58:02 av Sverker Berggren