Nu kan även äldre få en ny hjärtklaff

2015-02-24

En ny behandlingsmetod gör att gamla och sjuka kan få nya hjärtklaffar, även om de är för svaga för en traditionell hjärtoperation där man öppnar bröstkorgen. Blekingesjukhuset har, som det första sjukhuset utanför universitetssjukhusen, börjat med en metod som innebär att man för in den nya hjärtklaffen med hjälp av en kateter via ljumsken.

- Våra första två patienter som blivit behandlade med den nya metoden mår bra och har fått en bättre livskvalitet med den nya hjärtklaffen, säger Jan Johansson som är överläkare på Thoraxcentrum.

Aortaklaffstenos (förkalkning i klaffen mellan hjärtat och stora kroppspulsådern) är en vanlig sjukdom hos äldre som leder till andfåddhet, yrsel och kärlkramp. Sjukdomen har en dålig prognos då patienten blir allt sämre. Den vanliga behandlingen är öppen hjärtkirurgi då man ersätter den förkalkade hjärtklaffen med en klaffprotes. Men 30 procent av patienterna med aortaklaffstenos kan inte genomgå en öppen hjärtoperation på grund av hög ålder, hjärtsvikt eller andra sjukdomar. Öppen hjärtkirurgi skulle innebära en alltför stor risk för dessa patienter. Medicinsk behandling är inte lika effektiv som ett hjärtklaffsbyte och patienterna tvingas ofta till återkommande sjukhusvistelser.

- Med den här metoden kan också dessa patienter få en ny hjärtklaff och leva längre, både piggare och friskare, förklarar överläkaren Kenneth Mier på Thoraxcentrum.

Skonsammare metod

Den nya metoden kallas TAVI (transcatheter aortic valve implantation) och innebär att man med hjälp av en kateter för in klaffprotesen vid ljumsken och via kroppspulsådern upp till hjärtat där den placeras inuti den sjuka klaffen. Själva klaffprotesen består av ett metallskelett och biologiskt material, från gris eller kalv, som byggts upp till tre klaffblad. Jämfört med öppen kirurgi är det ett skonsamt ingrepp och patienten kan ofta gå hem redan efter 3-4 dagar. Metoden har använts i Sverige sedan 2008, men hittills enbart på universitetssjukhusen. I och med att Blekingesjukhuset nu börjat använda den blir den lättare tillgänglig för patienterna i Blekinge.

- Vi räknar med att i början operera ungefär 20 patienter om året. Metoden utvecklas snabbt och i sinom tid kan den bli standardmetod för hjärtklaffsbyten, säger Jan Johansson.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:11 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Jan Johansson Överläkare Thoraxcentrum 0455-73 68 86
Kenneth Mier Överläkare Thoraxcentrum 0455-73 51 00
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90