Fördjupad analys kring utvecklingen av närsjukvård

2015-10-19

Landstingsstyrelsen har i dag tagit del av en rapport om framtidens hälso- och sjukvård som föreslår att närsjukvården i Blekinge ska utvecklas. Styrelsen har nu gett landstingsdirektören Peter Lilja i uppdrag att göra en fördjupad analys av förslaget.

Förslaget innebär bland annat att Blekingesjukhuset i Karlshamn omvandlas till ett närsjukhus.

- Med det här förslaget vill vi trygga att invånarna får en kvalitativ och tillgänglig vård. Vi kommer att ha bättre förutsättningar att bygga upp och behålla kompetens inom landstinget, säger landstingsdirektören Peter Lilja.

Bakgrunden är att landstingsdirektören i september fick i uppdrag att snabbt utreda den framtida inriktningen för dagakutmottagningen i Karlshamn. Sedan tidigare har landstingsdirektören även i uppdrag att ta fram förslag till arbetsfördelning mellan sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona. Ytterligare ett uppdrag handlar om att verkställa en tioårig investeringsplan.

Vård för dagliga behov

Eftersom de tre uppdragen är beroende av varandra blir svaret att skapa en målbild för framtidens hälso- och sjukvård. Målbilden innebär att närsjukvården kommer att svara för huvuddelen av människors vardagliga behov.

I begreppet närsjukvård ingår bland annat:

  • stöd till egenvård
  • sjukvårdsrådgivning
  • primärvård (vårdcentraler med mera)
  • samverkan med kommunal vård och omsorg
  • specialiserad vård.

Som ett led i utvecklingen av närsjukvården i Blekinge föreslår den rapport som landstingsstyrelsen i dag behandlade att Blekingesjukhuset i Karlshamn omvandlas till ett närsjukhus. Detta innebär att all akut sjukhusvård i stället bedrivs vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

- För att hålla hög kompetens och kvalitet behövs större patientvolymer. Därför behöver vi i ett litet län som Blekinge koncentrera all akut sjukhusvård till ett ställe, förklarar Ralph Harlid, landstingets planeringsdirektör.

Men innan fler beslut tas i frågan har alltså landstingsstyrelsen begärt en djupare analys.

Landstinget Blekinge kan bli Region Blekinge

Flera landsting har på senare år omvandlats till regioner. Nu kan detta även bli verklighet i Blekinge i och med ett förslag att slå samman landstingets och Region Blekinges nuvarande verksamhet. Landstingsstyrelsen godkände i dag att förslaget skickas på remiss till länets kommuner. Syftet med sammanslagningen är att stärka utvecklingen av Blekinge, bland annat genom att öka inflytandet från kommunerna i rollen som medlemmar i regionen. Målet är att den nya regionen ska träda i kraft från och med den 1 januari 2019.

Projekt ska hjälpa elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Ronneby kommun och Landstinget Blekinge kommer att samverka i ett projekt för att underlätta för skolelever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, bland annat ADHD, Aspberges syndrom och autism. En viktig del av projektet handlar om att höja kompetensen hos skolpersonal som har direktkontakt med dessa elever. Landstingsstyrelsen beviljade i dag att projektet stöttas med drygt 680 000 kronor ur landstingets sociala investeringsfond, förutsatt att övrig finansiering är klar.

Senast uppdaterad 2015-10-23 08:30:40 av Oscar Larsson