Förbud mot att använda bemanningsföretag

2015-09-07

Det blir nu förbjudet att anlita bemanningsföretag i Landstinget Blekinge under resten av året. Beslutet, som fattades vid landstingsstyrelsens sammanträde i dag, den 7 september, syftar till att undvika att hela landstinget får ett underskott vid årets slut.

Landstinget hade räknat med ett ekonomiskt plus på 16,7 miljoner kronor. Men prognosen i månadsrapporten för juli visar att organisationen i stället går mot ett minus på 8,3 miljoner kronor. Orsaken är framför allt Blekingesjukhusets kraftigt ökade kostnader.

Förbudet mot att användanda bemanningsföretag gäller hela landstinget, och landstingsstyrelsen uppmanar också alla verksamheter i organisationen till att vara mycket restriktiva med kostnader under resten av budgetåret 2015.

Omvandling av dagakutmottagning utreds

Vidare beslutade landstingsstyrelsen vid dagens sammanträde om en utredning om akutverksamheten i Karlshamn. Utredningen ska undersöka förutsättningarna för att omvandla dagakutmottagningen till en närakutmottagning eller jourcentral bemannad av primärvården. I förutsättningarna för utredningen ingår att en sådan mottagning får längre öppettider än vad dagakutmottagningen har i dag.

Investeringsplan skjuts fram

Beslutet om en investeringsplan för de tre kommande åren skjuts fram. Styrelsen vill att landstingsdirektören Peter Lilja ska lägga fram ett nytt förslag på arbetsfördelning mellan sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona, en ny tioårig investeringsplan och förslag på hur nuvarande vårdbyggnader på sjukhusområdena ska användas. Det nya förslaget ska behandlas vid nästa styrelsesammanträde, den 19 oktober.

Senast uppdaterad 2015-09-07 16:07:45 av Sverker Berggren