Felaktig bild av Folktandvården i Kalla Fakta

2015-05-29

I ett reportage i Kalla fakta 26 maj framstod det som att tandläkare i hela landet lurar sina patienter genom att debitera för mycket och debitera för behandling som inte är utförd. Därför vill Folktandvården i Blekinge klargöra hur det förhåller sig här. Folktandvården i Blekinge har varken bonussystem eller höga återkrav från Försäkringskassan.

Tandvårdstaxan beslutas av landstingsfullmäktige och är baserad på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referenspriser och utgör ett beräkningsunderlag för det statliga tandvårdsstödet. Detta statliga tandvårdsstöd har Försäkringskassan ansvar för. Därför gör Försäkringskassan löpande stickprovskontroller, så kallade efterhandskontroller, för att säkerställa att inga feldebiteringar av patienter görs eller att det saknas skriftlig dokumentation i patientjournalen på den utförda behandlingen. Upptäcks sådana brister, tar Försäkringskassan tillbaka ersättningen genom så kallade återkrav.

I Blekinge uppgick dessa återkrav 2014 till en procent av den totala ersättningen från Försäkringskassan. Övervägande delen av dessa återkrav berodde på att behandlaren missat att skriftligt beskriva och dokumentera med ord i patientjournalen det som motsvarar de registrerade och utförda behandlingsåtgärderna. Men detta innebär inte att behandlingen är felaktig eller att patienten har betalat för mycket, utan det innebär bara att dokumentationskravet inte helt är uppfyllt enligt Försäkringskassans regelverk. Därför måste Försäkringskassan enligt regelverket göra ett återkrav på betalningen.

I Försäkringskassans arbete med efterhandskontrollerna ingår i år att besöka alla tandvårdsorganisationer i landet för att redovisa resultaten, och i samband med det förtydliga regelverket kring dokumentationskraven. Detta välkomnar Folktandvården i Blekinge, eftersom regelverket för vad som ska dokumenteras är mycket komplicerat.

Vi vill också klargöra att Folktandvården i Blekinge inte har något bonussystem för tandläkare, vilket i reportaget framfördes som en orsak till överdebitering. När verksamheten får ett överskott, används dessa medel för att till exempel finansiera kommande investeringar i nödvändig tandvårdsutrustning.

Vi i Folktandvården i Blekinge kommer att fortsätta att värna om våra patienter och kunder genom att ge en tandvård av hög kvalitet med fokus på hälsofrämjande insatser, och våra patienter och kunder kan känna sig trygga med oss.

Senast uppdaterad 2015-05-29 11:23:13 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90