Felaktiga information i Kalla fakta om Landstinget Blekinge

2015-05-20

Igår sändes ett inslag i Kalla fakta som främst handlar om Stockholms läns landstings inköp av Dell-datorer. Dessa datorer tillverkas på ett sätt som inte är förenligt med den uppförandekod som landstingen och regionerna gemensamt ställt sig bakom och som syftar till att förbättra förhållandena i utvecklingsländerna.

Av inslaget framgick att det även fanns andra landsting som köpte datorer från Dell, däribland Landstinget Blekinge.

Denna uppgift är felaktig. Landstinget Blekinge har avtal med Atea som levererar IT-produkter och programvaror. När det gäller datorer har vi nästan uteslutande köpt datorer av märket HP sedan flera år tillbaka. Förra året köpte landstinget på prov in surfplattor av flera olika märken däribland ett mycket litet antal surfplattor från Dell till en kostnad av cirka 30 000 kronor. Dessa surplattor är det enda som Landstinget Blekinge köpt av Dell under de senaste fem åren.

- Det är bra att media granskar att vi följer uppförandekoden. Det finns förbättringar att göra och det är därför landstingen tagit initiativ till uppförandekoden. Från Landstinget Blekinges sida tycker vi det är oerhört angeläget att följa uppförandekoden. Det är också mycket positivt att landstingen samverkar i frågan om bättre förhållanden i leverantörsleden. För att ytterligare skärpa uppföljningen av våra leverantörer kommer vi göra årliga granskningar, säger Joakim Kristensson, upphandlingschef Landstinget Blekinge.  

Senast uppdaterad 2015-05-20 14:45:42 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Madeleine Flood Madeleine Flood Kommunikationsdirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 19 och 0734-47 10 07
Joakim Kristensson Joakim Kristensson Affärsområdeschef Affärsutveckling 0455-73 63 00, 0734-47 17 63