Ekar fällda på sjukhusområdet av misstag

2015-06-05

Under de förberedande markarbetena för en nybyggnad på sjukhusområdet i Karlskrona, fälldes ett par gamla ekar som kunde ha varit en livsmiljö för den rödlistade läderbaggen.

- Det var olyckligt att vi inte kände till detta. Men nu gör vi vårt bästa för att ta hand om träden på bästa sätt och för att ha ett tätare samråd med länsstyrelsen i det fortsatta byggandet på sjukhusområdet, säger Per Johansson som är förvaltningschef för Landstingsservice.

Det påbörjade byggnadsarbetet är den första av flera om- och tillbyggnader som ska göras på sjukhusområdena i Karlskrona och Karlshamn, för att skapa framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. I det här fallet gäller det en nybyggnad bakom sjukhusets huvudbyggnad i Karlskrona, byggnad 45 som ska innehålla administrativa lokaler och smärtrehabilitering.

Vid en inventering som länsstyrelsen tidigare gjort på sjukhusområdet i Karlskrona fann man att det förekom läderbaggar i området. Det är en skalbagge som lever i håligheter i gamla lövträd. Arten är rödlistad som "nära hotad" i Sverige eftersom dess livsmiljöer växer igen, och Naturvårdsverket har beslutat om ett åtgärdsprogram för att bevara den.

När den här informationen nådde de ansvariga för byggnadsarbetet stoppades avverkningen omedelbart. Det är oklart om de fällda träden innehåller några läderbaggar. Landstinget kommer ändå att i samråd med länsstyrelsen flytta delarna av de fällda träden till en solig lövskogsbacke på området, där eventuella läderbaggar kan leva vidare i den multnande veden.

- Vi har lärt oss av vårt misstag och kommer nu att ha en tätare dialog med länsstyrelsen under de fortsatta byggnadsarbetena. Självklart vill vi ta vårt miljöansvar, säger Per Johansson.

Senast uppdaterad 2015-06-05 10:38:27 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Per Johansson Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice 0455-73 66 00 och 0734-47 18 50
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91