Extra pengar till cancervården

2015-06-01

Landstinget Blekinge satsar nio miljoner kronor extra på cancervården de kommande tre åren. Det beslutet fattade landstingsstyrelsen vid dagens sammanträde, den 1 juni. Under samma period kommer landstinget att avsätta sex miljoner kronor till att bygga upp ett diagnostiskt centrum för att bland annat tidigare upptäcka cancer.

Det diagnostiska centrumet ska samla medicinsk specialistkompetens kring patienten och erbjuda utredning med kortare väntetider för patienter som man misstänker har en allvarlig sjukdom. Utöver denna satsning får cancervården nio miljoner kronor extra under de kommande tre åren, pengar som ska göra att Landstinget Blekinge kan leva upp till den nationella strategi som ska göra cancervården mer jämlik.

Landstingsstyrelsen beslutade dessutom om en rad andra extra satsningar de kommande tre åren, bland annat:

  • glasögonbidrag även för barn i åldern 8 till 19 år (tidigare har bidrag bara lämnats för barn upp till sju års ålder)
  • minskade väntetider till neuropsykiatriska utredningar
  • sprututbyte, där personer som injicerar droger får möjlighet att byta använda sprutor och kanyler mot nya sterila, i syfte att förebygga spridning av hepatit B, hepatit C och hiv.

Självkontroll av PK-värdet kan bli verklighet

Landstingsstyrelsen beslutade i dag att utreda möjligheten att du som får blodförtunnande läkemedel ska kunna kontrollera ditt PK-värde själv i hemmet. PK-värdet visar om du får rätt dosering av läkemedlet och görs i dag på vårdcentralerna i Blekinge. Men sedan ett antal år finns möjlighet att själv kontrollera PK-värdet hemma.

Sjukhuset uppmanas att minimera underskottet

Blekingesjukhuset kommer att ha ett ekonomiskt underskott när året är slut. Det konstaterar landstinget i en ekonomisk prognos som landstingsstyrelsen behandlade i dag. Enligt prognosen blir underskottet nära 40 miljoner kronor sämre än budgeten. Nu uppmanar styrelsen Blekingesjukhuset att göra så att underskottet blir så litet som möjligt och att vidta ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans nästa år.

Fortsatt arbete för bättre sjuksköterskebemanning

Landstinget arbetar intensivt på flera håll för att motverka svårigheterna med att bemanna Blekingesjukhuset med tillräckligt antal sjuksköterskor. Landstingsstyrelsen gav i dag landstingsdirektören Peter Lilja i uppdrag att fortsätta detta arbete och att genomföra fördjupade dialoger med sjukhusledningen och nämnden för Blekingesjukhuset. Bland de åtgärder som pågår eller är på väg att starta finns insatser för konkurrenskraftiga och jämställda löner, minskad arbetsbelastning, ändrad fördelning av arbetsuppgifter och bättre introduktion av nya medarbetare.

Renoveringar blir verklighet

Flera renoveringar och omflyttningar blir nu verklighet, efter ett godkännande av landstingsstyrelsen i dag. Bland annat kommer följande att ske:

  • Intensivvårdsavdelningen i Karlskrona får lokaler som är bättre anpassade till krav på arbetsmiljö, patientsäkerhet och sekretess.
  • Hjärtmottagningen i Karlskrona får större lokaler.
  • Rehabiliteringsverksamheten i Ronnebys primärvård flyttar ihop med Ronneby vårdcentral.
  • Psykiatrins mellanvård i Olofström tar plats i Olofströms vårdcentrals lokaler. 

Senast uppdaterad 2015-06-02 10:49:43 av Sverker Berggren