Landstingets miljöingenjör Malena Nilsson provkör en av landstingets nya elbilar.

Landstinget prövar elbilar

2015-06-24

Elbilar - 100-procentigt laddade med grön el införs nu på prov i Landstinget Blekinge. Satsningen är ett led i landstingets långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete.

I fjol antog Landstinget Blekinge en ny miljö- och hållbarhetsplan. Planen innehåller en rad satsningar inom många områden, däribland transporter. I planen finns till exempel ett mål som säger att klimatpåverkan i samband med tjänsteresor ska minska, bland annat genom att landstinget har bilar som drivs av klimatanpassade, förnyelsebara fordonsbränslen.

Redag idag ligger Landstinget Blekinge i  framkant när det gäller att tanka miljöbränsle. Majoriteten av landstingets bilar drivs av etanol. Elbilarna som landstinget nu testar på prov under sex månade laddas helt med grön el.

Landstinget Blekinge planerar också köpa in cyklar och elcyklar som man ska kunna använda när man färdas i tjänsten.

Läs mer om vårt miljöarbete i vår miljö- och hållbarhetsplan.

Senast uppdaterad 2015-06-25 09:21:40