Brunnsgårdens vårdcentral först i Blekinge med äldremottagning

2015-06-09

Nu får den som är 75 år eller mer vård anpassad till äldres behov. På Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn finns Blekinges första äldremottagning.

Här skapar vi kontinuitet och trygghet och utgår från patientens hela behov, säger Johanna Johansson, verksamhetschef.

Vårdcentralens alla listade patienter över 75 år erbjuds tillhöra Brunnsgårdens äldremottagning. Många upplever det svårt att nå fram till vårdcentralen via återuppringningssystemet. Detta är en av anledningarna till äldremottagningens start.  

Eget telefonnummer och längre besökstider

Äldremottagningen har ett eget telefonnummer där patienterna kommer i kontakt med vårdcentralens sjuksköterskor. Varje patient har sin egen sjuksköterska, som är den man träffar om man behöver komma på ett sjuksköterskebesök. De bokade läkarbesöken är längre och fokuserar mer på patientens hälsa som helhet.

- Bland annat går vi igenom aktuella läkemedel och patienten får alltid med sig en nedskriven vårdplan hem. Målet är att man ska känna sig trygg och välinformerad, säger Johanna Johansson.

Budgetsatsning på de mest sjuka äldre

Den 16 mars slog äldremottagningens portar upp på plan två vid Brunnsgårdens vårdcentral. I bakgrunden finns ett politiskt beslut av landstingsstyrelsen att förstärka primärvårdens budget. Bland annat har vårdcentralerna, såväl landstingsets egna som de privatägda, fått dela på 15,1 miljoner kronor i syfte att förstärka vården av de mest sjuka äldre och av människor som mår psykiskt dåligt.

- Varje vårdcentral gör egna satsningar, och på Brunnsgården har man valt konceptet äldremottagning, förklarar Rosmarie Nilsson, förvaltningschef för primärvården.

Fler mottagningar öppnar i september

Brunnsgårdens vårdcentral är först, men inte ensamma. Sölvesborgs vårdcentral planerar att öppna en äldremottagning med liknande koncept i september. Samma månad startar en seniormottagning i Kyrkhult. Mottagningen där ska ha öppet två dagar i veckan och vänder sig till den som är 65 år eller äldre.

Vid Brunnsgårdens vårdcentral har äldremottagningen fått positiva recensioner av patienterna, berättar Johanna Johansson.

- De upplever att de har tid att prata färdigt och att de blir sedda. Någon har sagt att hon känner sig som en prinsessa.

Senast uppdaterad 2015-06-09 16:26:18 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18