Blekinge kan skaffa HBT-certifikat

2015-04-13

Landstinget Blekinge ska utreda möjligheten att skaffa ett så kallat HBT-certifikat. Detta enligt ett beslut av landstingsstyrelsen.

HBT står för homo-, bi- och transsexuella, grupper vars hälsa generellt är sämre än heterosexuellas. Kraven för HBT-certifikatet har ställs av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Tidigare har ungdomsmottagningarna i landstinget fått en annan utmärkelse för sitt HBT-arbete, ett HBT-diplom.

En certifiering HBT-certifiering av hela landstinget kan ge medarbetarna möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt och bemöta medborgarna på ett kunnigt och respektfullt sätt. Men certifieringen handlar även om hur Landstinget Blekinge som arbetsgivare bemöter medarbetare som är homo-, bi- och transsexuella.

Innan utredningen om HBT-certifiering blir verklighet ska landstingsfullmäktige fastställa landstingsstyrelsens beslut. Det förväntas ske den 27 april.

Mindre överskott än väntat enligt prognos

En tidig prognos för hur landstinget kommer att klara sin ekonomi under 2015 har kommit i och med månadsrapporten för februari. Enligt prognosen kommer landstinget att få ett mindre överskott än vad som beräknades i budgeten. I stället för 16,7 miljoner kronor i plus ser resultatet just nu ut att bli ett 11,6 miljoner kronor i överskott. Orsaken är bland annat ökade avskrivningskostnader, vilket beror på att landstinget på grund av lagkrav börjat använda en ny redovisningsmetod.

Landstinget når många mål

Många av de mål Landstinget Blekinge satte upp för förra året uppfylldes helt, medan flera andra uppfylldes delvis. Det visar landstingets årsredovisning, som godkänts av landstingsstyrelsen. Bland de mål som uppfyllts helt finns målet om ändamålsenlig och säker vård och målen om klimat och miljö.

Några mål har inte varit möjliga att mäta medan ett fåtal mål inte uppnåtts. Bland annat finns ett litet antal vårdprocesser och kartläggningar som inte genomförts som planerat.

Årsredovisningen visar även det ekonomiska bokslutet för landstinget. Som tidigare rapporterat blev det år 2014 ett överskott med 49,2 miljoner kronor.

Det slutgiltiga beslutet om årsredovisningen fattas av landstingsfullmäktige den 27 april.

Innehållet i denna nyhet justerades den 14 april.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:10 av Sverker Berggren