Barn som räddar liv ska hyllas av landstinget

2015-01-26

Barn som gör insatser för att rädda liv eller hjälper till vid fara av något slag ska hyllas och uppmuntras av landstinget. Det är intentionen i ett beslut som landstingsstyrelsen fattade vid dagens sammanträde den 26 januari.

Barn som uppmuntras för sitt engagemang och sina handlingar får större självkänsla, konstaterar landstinget i beslutsunderlaget. Uppmuntran från vuxenvärlden kan dessutom bana väg för att barnet vill göra fler liknande insatser. Kanske även fler barn motiveras till rådiga ingripanden, menar landstinget. Med hjälp av grundskoleelever i länet ska nu landstinget komma fram till exakt hur barn som bidrar till att rädda liv eller hjälper till vid fara ska uppmärksammas. Landstingsstyrelsens beslut ska också fastställas av landstingsfullmäktige.

Extra satsaning på utsatta grupper

De mest sjuka äldre och människor med psykisk ohälsa blir föremål för en rejäl satsning under året, enligt ett av dagens styrelsebeslut.15 miljoner kronor ska fördelas till vårdcentralerna i Hälsoval Blekinge för att arbeta med dessa utsatta befolkningsgrupper. Bakgrunden är ett tidigare politiskt beslut om förstärkta budgetmedlen till primärvården under 2015.

Samma rätt till assisterad befruktning

Par i Blekinge som inte har gemensamma barn får samma rätt till assisterad befruktning som helt barnlösa. Det är en av innebörderna i de nya nationella rekommendationer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. Landstingsstyrelsen beslutade i dag att Landstinget Blekinge ska följa rekommendationerna. 

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:13 av Sverker Berggren