2015

 • Beslut om stängning av vårdplatser och utredning av dagakutmottagningen i Karlshamn

  2015-08-27 Nyhet

  Den ekonomiska prognosen för Blekingesjukhuset visar på fortsatt stort underskott för 2015. På torsdagen beslutade nämnden för Blekingesjukhuset att ställa sig bakom förvaltningschefens förslag till besparingsåtgärder, bland annat stängn...

 • Lex Maria om kvinna som fick sin diagnos fördröjd

  2015-08-26 Lex Maria

  Under våren larmades en ambulans till en kvinna i 40-årsåldern. Kvinnan hade en känd psykiatrisk sjukdom och hittades nu liggande i hemmet. Ambulanspersonalen uppfattade att det kunde röra sig om en propp eller blödning i hjärnan och för...

 • Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

  2015-08-24 Nyhet, Pressmeddelande

  De ledande politikerna i södra Sverige har i dag beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som kommer att heta Regionssamverkan Sydsverige. Det blev också klart att Region Halland och Region Jönköping går med i sama...

 • Fall av meningokocksjukdom efter internationellt scoutläger

  2015-08-17 Nyhet

  Efter ett utbrott av meningokocker på ett stort scoutläger i Japan uppmanar nu Folkhälsomyndigheten de svenska hemvändande deltagarna att snarast uppsöka sjukvård för att erbjudas förebyggande behandling.

 • Lex Maria om patient som begick självmord

  2015-08-17 Lex Maria

  En dryg vecka efter besöket på Blekingesjukhuset begick patienten självmord. Socialstyrelsens författning föreskriver att självmord som sker inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt ska anmälas enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:24:18 av Sverker Berggren