Pressmeddelande 2015

 • Alla måste få en chans att klara livet

  2014-08-28 Nyhet, Pressmeddelande

  Landstinget Blekinges kurs Klara livet har gett deltagarna mer livskvalitet. Det är resultatet när utbildningsinsatsen nu summeras. Deltagarna upplever att kursen fört dem närmare arbetsmarknaden och gett dem bättre hälsa på flera plan, ...

 • Första diplomerade tobaksavvänjarna i Blekinge

  2014-06-16 Nyhet, Pressmeddelande

  Fyra sjuksköterskor i Landstinget Blekinge kan numera titulera sig diplomerade tobaksavvänjare. De kan därmed erbjuda patienter tobaksavvänjning enligt de krav som ställs på nationell nivå.

 • BUP i Blekinge bland de bästa i landet

  2014-05-27 Nyhet, Pressmeddelande

  Barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge fortsätter vara bland de bästa i Sverige. Det visar Nationell Patientenkät, en undersökning där barn och ungdomar som besökt en BUP-mottagning, och deras föräldrar, fått svara på frågor om hur de up...

 • Morfin lindrar andfåddhet vid svår KOL - Blekingeläkare ledde internationellt uppmärksammad studie

  2014-04-23 Nyhet, Pressmeddelande

  Morfin är säkert att använda i låga doser för att lindra andfåddhet hos patienter med lungsvikt på grund av KOL. Det visar en internationellt uppmärksammad forskningsstudie som letts av ST-läkaren Magnus Ekström vid medicinkliniken vid B...

 • Blekinge satsar på digital hälsa

  2014-04-11 Nyhet, Pressmeddelande

  Framtidens hälso- och sjukvård kräver mer omsorg och mer teknologi. Det är utgångspunkten i en stor tillväxtsatsning på digital hälsa som Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge nu har sjösatt.

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:31:51 av Sverker Berggren