Pressmeddelande 2015

 • Fortsatt god ekonomi i Landstinget Blekinge

  2015-01-23 Nyhet, Pressmeddelande

  Landstinget Blekinge redovisar ett överskott på 49,2 miljoner kronor i bokslutskommunikén för 2014. Det är fjärde året i rad som landstinget har ett positivt resultat och en fortsatt god och stabil ekonomi.

 • Ny tryckkammare invigd på sjukhuset

  2015-01-14 Nyhet, Pressmeddelande

  På onsdagen invigdes Blekingesjukhusets nya enpersonstryckkammare på anestesikliniken. Den kommer att ge fler patienter tillgång till en behandling som är effektiv mot bland annat diabetessår, strålskador och svåra mjukdelsinfektioner.

 • Snabbare och bättre cancerdiagnos oavsett var du än bor

  2014-12-17 Pressmeddelande

  Cancerpatienter får korrekt diagnos snabbare. Det är resultatet av ett projekt om bilddiagnostik som Landstinget Blekinge deltar i och som nu får fortsatt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova.

 • Bra kvinnosjukvård i Blekinge

  2014-12-03 Nyhet, Pressmeddelande

  Kvinnosjukvården i Blekinge är bland de bättre i landet. Det visar Öppna jämförelser 2014 som är en sammanställning av uppgifter i en mängd olika vårdregister. Blekinges kvinnosjukvård ligger bättre än riksgenomsnittet i de flesta mätnin...

 • Ny fas för föreningen för en Sydsvensk regionbildning

  2014-11-24 Pressmeddelande

  Hur Sydsverige kan fördjupa sitt samarbete utan en gemensam Sydsvensk region.

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:31:51 av Sverker Berggren