Pressinbjudan 2015

  • Fortsatt god ekonomi för Landstinget Blekinge

    2015-01-22 Pressinbjudan

    Media välkomnas till en presskonferens fredag den 23 januari då landstingets bokslutskommuniké för 2014 presenteras.

  • Ny tryckkammare på sjukhuset

    2015-01-12 Pressinbjudan

    Blekingesjukhuset har nu en enmanstryckkammare på anestesikliniken. Det gör en behandling som är effektiv mot bland annat diabetessår, strålskador och svåra mjukdelsinfektioner lättare tillgänglig för patienterna. Media är välkomna att n...

  • Triad har återuppstått

    2014-12-16 Pressinbjudan

    Alf Jarnestads konstverk Triad återuppstår efter några år nedpackad i ett pannrum i en av sjukhusets kulvertar.

  • Årets patientsäkerhetspris

    2014-10-27 Pressinbjudan

    I samband med patientsäkerhetsdagen kommer Landstinget Blekinge att utse vilken verksamhet som får Årets patientsäkerhetspris. Massmedierna är välkomna att delta i prisutdelningen.

  • Snart kommer vinterns influensa

    2014-10-15 Pressinbjudan

    Fredagen den 17 oktober bjuder Landstinget Blekinge in till presskonferens om den kommande vinterns influensa och årets influensavaccination.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:27:51 av Sverker Berggren