Operationsavdelning prisas för patientsäkerhet

2014-10-29

Det blir operationsavdelningen vid Blekingesjukhuset i Karlshamn som får utmärkelsen Årets patientsäkerhetspris.

- Helt fantastiskt roligt! Det här är våra medarbetare väl värda, säger avdelningschefen Mia Ericsson.

Det var i samband med Landstinget Blekinges patientsäkerhetsdag som det avslöjades vilken verksamhet som i år får ta emot patientsäkerhetspriset. Priset inrättades år 2011. Syftet är att stödja och uppmuntra arbetsplatser i landstinget som bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att trygga en god och patientsäker vård. Priset är på 20 000 kronor plus 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare och pengarna ska gå till personalbefrämjande åtgärder. Mia Ericsson menar att det finns ett starkt fokus på patientsäkerhet på operationsavdelningen och att det är det som är förklaringen till det framgångsrika arbetet.

- Det är naturligt för alla oss som arbetar här. Det är en viktig del av att ge det bästa möjliga omhändertagandet och leva upp till landstingets vision – livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss, förklarar Mia Ericsson.

Motivering:

Patientsäkerhetsarbetet är en integrerad och viktig del i avdelningens arbete på alla nivåer. Det finns ett tydligt engagemang från medarbetare och avdelningschef samt verksamhetschef, vilket återspeglar sig i patientsäkerhetskulturmätningen. Alla medarbetare på avdelningen har besvarat patientsäkerhetsenkäten och resultatet visar att det finns ett tydligt säkerhetsmedvetande samt en upplevd hög patientsäkerhet på operationsavdelningen i Karlshamn.

Senast uppdaterad 2014-10-29 11:03:55 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Mia Ericsson Avdelningschef Blekingesjukhuset 0454-73 20 44