Nyheter 2015

 • Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar

  2014-03-20 Nyhet, Pressinbjudan

  Förtroendet för hälso- och sjukvården i Blekinge ökar och 79 procent av invånarna i länet tycker att de har god tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är något bättre än genomsnittet i riket. Det visar undersökningen Vårdbarometer...

 • Teaterelevers föreställning når Karlskrona

  2014-03-11 Nyhet

  Föreställningen Normal tills vidare, som ges av teaterlever vid Blekinge folkhögskola och handlar om psykisk ohälsa, ges den 13 mars vid två tillfällen i Karlskrona.

 • Lyckade robotoperationer på Blekingesjukhuset

  2014-03-11 Nyhet

  Tre operationsteam på Blekingesjukhuset är nu igång med robotkirurgi och har använt den nya operationsroboten Mona Lisa vid sammanlagt 38 operationer. Läkarnas erfarenheter är samstämmiga — roboten har inneburit stora förbättringar för p...

 • Årets arbetsplats är "nian" i Karlshamn

  2014-03-11 Nyhet

  Avdelning 9 på medicinkliniken i Karlshamn har fått priset Årets arbetsplats — chef och medarbetare mot samma mål. Medarbetarna på avdelningen har hjärtat som utgångspunkt i det dagliga arbetet såväl som i förbättringsarbetet.

 • Gott bemötande i primärvården

  2014-03-11 Nyhet

  Blekingarna är mer nöjda med primärvården än genomsnittet i riket. Det visar den nationella patientenkät som gjordes i september 2013, då patienter som besökte vårdcentralerna fick svara på en rad frågor om vården.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:27:30 av Sverker Berggren