Lex Maria 2014

 • Landstinget anmäler självmord

  2014-03-11 Lex Maria

  Två patienter som vårdats i psykiatrisk öppenvård och en patient som hade permission från psykiatrisk slutenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelserna, som inträffade mellan augusti och oktober 2013.

 • Missad stroke anmäls enligt lex Maria

  2014-03-11 Lex Maria

  Domningar i armen misstolkades. Att kvinnan fått en stroke upptäcktes först dagen efter. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Landstinget anmäler dödsfall efter operation

  2014-03-11 Lex Maria

  En man i 80-årsåldern med andningssvårigheter avled efter en operation vid Blekingesjukhuset. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Missförstånd ledde till försenad diagnos

  2014-03-11 Lex Maria

  Kvinnan hann bli allvarligt sjuk i blodkärlsinflammation innan rätt diagnos kunde ställas. Ett missförstånd mellan ett laboratorium och kvinnans läkare bidrog till dröjsmålet.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:28:05 av Sverker Berggren