Lex Maria 2014

 • Platsbrist på regionsjukhus orsakar lex Maria-anmälan

  2014-05-19 Lex Maria

  På grund av platsbrist på regionsjukhusen flyttades en allvarligt skadad 70-årig man fram och tillbaka mellan olika sjukhus i Sydsverige. Landstinget Blekinge bedömer att patienten därmed utsattes för en risk för allvarlig vårdskada och ...

 • Operationsduk blev kvar i buken på patient

  2014-05-13 Lex Maria

  Landstinget Blekinge har anmält en händelse där en operationsduk blev kvar i buken på en patient efter en operation.

 • Biverkningar av läkemedel leder till lex Maria-anmälan

  2014-05-06 Lex Maria

  En äldre man drabbades av biverkningar av det läkemedel han fick och behövde läggas in på sjukhus för behandling. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Missad nackskada anmäls enligt lex Maria

  2014-05-02 Lex Maria

  En man i 50-årsåldern som skadat nacken hade flera kontakter med vården innan han slutligen röntgades och skadan upptäcktes. Eftersom det fanns en risk för allvarlig vårdskada anmäler Landstinget Blekinge det som skett till Inspektionen ...

 • Fel i journalanteckning anmäls enligt lex Maria

  2014-04-30 Lex Maria

  Landstinget Blekinge har i dag anmält tre olika händelser enligt lex Maria. Det handlar om en felaktig anteckning i en patientjournal och ytterligare ett fall där man missat att notera i journalen. Den tredje händelsen är ett självmord.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:28:05 av Sverker Berggren