Lex Maria 2014

 • Fallskada på Blekingesjukhuset ledde till dödsfall

  2014-07-03 Lex Maria

  I samband med en röntgenundersökning föll en man i 80-årsåldern från undersökningsbritsen och skadades så svårt att han senare avled. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2014-07-02 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Försenad ögonundersökning lex Maria-anmäls

  2014-06-23 Lex Maria

  Brist på personal ledde till att en 70-årig kvinna med förhöjt ögontryck fick vänta ett par månader längre än planerat på en ögonundersökning. När den väl genomfördes hade kvinnans syn försämrats.

 • Utredning av kvinna med dubbla tumörer lex Maria-anmäls

  2014-06-13 Lex Maria

  Trötthet och kraftlöshet gjorde att en kvinna i 75-årsåldern i oktober förra året sökte sin vårdcentral. Hon visade sig ha blodbrist och blev inlagd akut på sjukhuset för utredning. Vid röntgen upptäcktes en njurtumör som antogs vara för...

 • Kvarglömd kanyl lex Maria-anmäls

  2014-06-13 Lex Maria

  Efter en hjärtklaffoperation under våren upptäcktes vid röntgenkontroll att det fanns ett föremål kvar i patientens bröstkorg. Det var en särskild typ av trubbig kanyl som används vid det här slaget av hjärtoperation.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:28:05 av Sverker Berggren