Lex Maria 2014

 • Återinsättning av sköldkörtelhormon missades

  2014-11-06 Lex Maria

  När en svårt sjuk patient blev så mycket sämre att hon inte förväntades leva mycket längre, togs de ordinarie medicinerna bort och patienten fick istället läkemedel som ska lindra sjukdom i livets slutskede. Patienten hämtade sig dock me...

 • Väntan på akuten lex Maria-anmäls

  2014-11-05 Lex Maria

  En felprioritering på akuten gjorde att en sjuårig flicka fick vänta på behandling. Hon fick senare samma dag rätt vård, men fördröjningen gör att Landstinget Blekinge nu anmäler händelsen enligt lex Maria.

 • Utskrivning från sjukhuset lex Maria-anmäls

  2014-10-30 Lex Maria

  En man i 80-årsåldern fick efter vård på sjukhuset en plats på ett korttidsboende. När han kom dit upplevde personalen att han var mycket sämre än vad de uppfattat av rapporterna. Mannen fick efter ett par timmar åka ambulans tillbaka ti...

 • Lex Maria-anmälan efter gallvägsoperation

  2014-10-16 Lex Maria

  En kvinna som genomgått en gallvägsoperation drabbades av hål i gallvägarna och avled senare av sina skador. Blekingesjukhuset har följt de rutiner som finns för den här typen av ingrepp. Landstinget Blekinge gör nu en anmälan enligt lex...

 • Missöde under dialys lex Maria-anmäls

  2014-10-08 Lex Maria

  I samband med dialysbehandling av en njursjuk man i 50-årsåldern gled en nål ut ur armen medan mannen sov. Patienten hann förlora en del blod, men missödet upptäcktes mycket snabbt av personal på avdelningen som kunde stoppa blödningen.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:28:05 av Sverker Berggren