Lex Maria 2014

 • Brister när patient blev sämre lex Maria-anmäls

  2015-01-22 Lex Maria

  Operationen gick bra för den 80-årigen mannen när han under hösten 2014 var med om ett stort ingrepp på Blekingesjukhuset. En dryg vecka senare blev han dock plötsligt sämre. På vårdavdelningen gjordes insatser för att hjälpa honom, men ...

 • Lex Maria om felbehandling

  2015-01-15 Lex Maria

  En tillfälligt anställd läkare gjorde vid två tillfällen under hösten 2014 fel i samband med att han gav läkemedel till patienter vid Blekingesjukhuset.

 • Fördröjning på sjukhuset lex Maria-anmäls

  2015-01-13 Lex Maria

  En kvinna i 90-årsåldern, som under hösten 2014 vårdades på Blekingesjukhuset efter en fallolycka i hemmet, blev snabbt sämre. Läkare tillkallades, men det blev en viss fördröjning innan kvinnan kunde flyttas till intensivvårdsavdelninge...

 • Lex Maria-anmälan med anledning av självmord

  2014-11-19 Lex Maria

  En patient som vårdades i psykiatrisk öppenvård begick självmord en månad efter kontakt med psykiatrin. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Missad uppföljning lex Maria-anmäls

  2014-11-19 Lex Maria

  Brister i uppföljningen av en patient som fick värkmedicin, när han samtidigt åt blodförtunnande medel, ledde till att han drabbades av blödningar. Landstinget Blekinge anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:28:05 av Sverker Berggren