Återinsättning av sköldkörtelhormon missades

2014-11-06

När en svårt sjuk patient blev så mycket sämre att hon inte förväntades leva mycket längre, togs de ordinarie medicinerna bort och patienten fick istället läkemedel som ska lindra sjukdom i livets slutskede. Patienten hämtade sig dock men fick inte tillbaka de ordinarie läkemedlen, bland annat ett sköldkörtelhormon som hon fått en längre tid.

Patienten, som är svårt sjuk i KOL, läggs fyra månader senare in akut på medicinkliniken med nedsatt allmäntillstånd efter att ha ätit och druckit dåligt under en period. Utredningen visar en uttalad brist på sköldkörtelhormon som en av förklaringarna till hennes tillstånd. Efter återinsättning av sköldkörtelhormon samt ytterligare åtgärder kan patienten skrivas ut betydligt piggare. För att utreda hur man kan förhindra att något liknande händer igen anmäler nu Landstinget Blekinge händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-11-06 13:29:38 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91