Försenad ögonundersökning lex Maria-anmäls

2014-06-23

Brist på personal ledde till att en 70-årig kvinna med förhöjt ögontryck fick vänta ett par månader längre än planerat på en ögonundersökning. När den väl genomfördes hade kvinnans syn försämrats.

Undersökningen var planerad till februari i år men genomfördes först i maj. Synförsämringen kan ha skett även om kontrollen hade gjorts i februari, men nu fördröjdes insatser för att förhindra ytterligare försämring.

Brist på personal

Landstingets utredning visar att förseningen orsakats av brist på ögonläkare och ögonsjuksköterskor, vilket lett till att ögonkliniken inte hunnit med återbesöken i den takt som behövs. Klinikledningen arbetar för att förbättra situationen, bland annat med vidareutbildning av ögonsjuksköterskor, vilket på sikt ska leda till att patienterna snabbare får komma på återbesök.

Anmäler för att lära

Landstinget Blekinge anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-06-30 12:04:23 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91