Brister när patient blev sämre lex Maria-anmäls

2015-01-22

Operationen gick bra för den 80-årigen mannen när han under hösten 2014 var med om ett stort ingrepp på Blekingesjukhuset. En dryg vecka senare blev han dock plötsligt sämre. På vårdavdelningen gjordes insatser för att hjälpa honom, men trots det drabbades han av hjärtstopp. Med hjälp av snabbt insatt hjärt-lungräddning och intensivvårdsinsatser kunde mannen sakta återhämta sig och senare skrivas ut för fortsatt tillfrisknande.

Vid genomgång av det inträffade har det framkommit att patientens försämring kunde ha handlagts bättre. En pressad arbetsbelastning för jourhavande läkare med flera samtidigt svårt sjuka patienter gjorde situationen extra besvärlig. Landstinget Blekinge skickar nu utredningen av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg som en lex Maria-utredning.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-01-22 12:59:50 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90