Utredning av kvinna med dubbla tumörer lex Maria-anmäls

2014-06-13

Trötthet och kraftlöshet gjorde att en kvinna i 75-årsåldern i oktober förra året sökte sin vårdcentral. Hon visade sig ha blodbrist och blev inlagd akut på sjukhuset för utredning. Vid röntgen upptäcktes en njurtumör som antogs vara förklaringen till blodbristen varför planerad fortsatt utredning avbeställdes.

Kvinnan opererades och tumören visade sig vara godartad. Men hon kände sig fortfarande trött och sökte senare åter sin vårdcentral. Blodvärdet var fortfarande inte bra och hon fick ny remiss till sjukhuset för den tarmundersökning som tidigare avbokats. Vid denna undersökning upptäcktes en tarmcancer som nu har opererats. Kvinnan har hämtat sig väl efter operationen.

Ovanligt tillstånd

Tillståndet med två tumörer samtidigt är ovanligt. Blekingesjukhuset har beslutat anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få en bedömning av utredningen och de åtgärder som vidtagits.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-06-13 14:20:43 av Jens Qwarngård