Teaterelevers föreställning når Karlskrona

2014-03-11

Föreställningen Normal tills vidare, som ges av teaterlever vid Blekinge folkhögskola och handlar om psykisk ohälsa, ges den 13 mars vid två tillfällen i Karlskrona.

Normal tills vidare berör gemenskap, kultur och förståelse. Den följer två personers väg genom och återhämtning från psykisk ohälsa. Den ges av elever vid Blekinge folkhögskolas teaterlinje i Bräkne Hoby, som i februari premiärspelade föreställningen i folkhögskolans egna lokaler.

Nu får den spridning till Karlskrona, där den ges vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, den 13 mars klockan 14.30 och 18.30. Föreställningen är öppen för allmänheten och gratis! Den ges i Langemarkssalen, till höger innanför sjukhusets huvudentré, i närheten av sjukhusapoteket.

Anmäl att du vill komma via mejl tilllotta.persson@ltblekinge.se.

Föreställningen är ett samarbete mellan Blekinge folkhögskola, Blekinge kompetenscentrum och projekten Kultur och hälsa och  Livsstilscoacher som ingår i det övergripande projektet Blekingeparaplyet - återhämtning från psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad 2014-05-19 14:54:41 av Jens Qwarngård

Kontakt för journalister

Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18