Snabbare och bättre cancerdiagnos oavsett var du än bor

2014-12-17

Cancerpatienter får korrekt diagnos snabbare. Det är resultatet av ett projekt om bilddiagnostik som Landstinget Blekinge deltar i och som nu får fortsatt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova.

Landstinget Blekinge deltar sedan ett par år tillbaka i ett nationellt projekt som syftar till att förbättra möjligheterna till en snabb och korrekt diagnos med hjälp av effektivare bilddiagnostik. 

Genom att testa ny teknik och etablera ett nationellt och internationellt nätverk för bilddiagnostik ökar möjligheterna att snabbt ge en korrekt diagnos. I praktiken innebär detta att bilder kan granskas på distans av specialister inom bilddiagnostik, både nationellt och internationellt. Hittills i projektet har tekniken virtuell distansdiagnostik testats på cirka 400 patientfall mellan de ingående patologiverksamheterna i Landstinget Blekinge, Stockholms läns landsting och Region Skåne. 

Innovationsmyndigheten Vinnova har nu gett projektet fortsatt stöd för att utveckla och införa modellen. Detta gör bland annat att cancersjukvården kan förbättras ytterligare och bli mer jämlik genom att patienter kan få en snabbare diagnos oavsett var de än bor i landet. Det möjliggör också ökad tillgång till de främsta experterna, vilket i sin tur bidrar till ökad patientsäkerhet. 

Projektet införs i vardagen

Lennart Mellblom är överläkare på Blekingesjukhuset och medicinskt ansvarig inom patologi. Han tycker det är mycket glädjande att projektet nu införs i den dagliga verksamheten.

- Det är ett bevis på att projektet har gett konkreta förbättringar. För ett litet laboratorium som vårt har det resulterat i minskad sårbarhet. Men det viktigaste av allt, det gör att diagnostiken blir mer jämlik såväl avseende kvalitet som svarstider, vilket är avgörande för den fortsatta behandlingen, säger Lennart Mellblom. 

Samarbetspartner

Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH, Region Skåne, Regional cancercentrum Stockholm –Gotland, Uppsala Universitet, Unilabs RxEye, Leading Healthcare. 

För mer information:

Lennart Mellblom, överläkare inom klinisk patologi och cytologi, Blekingesjukhuset i Karlskrona
Telefon: 0455-73 40 40
Mobil: 070-5763713 

Christer Svensson, verksamhetschef för laboratoriemedicin på Blekingesjukhuset
Telefon: 0455-73 41 23
Mobil: 0734-47 10 41

Presskontakt:

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Landstinget Blekinge
Mobil: 0734-47 10 07

 

Senast uppdaterad 2014-12-16 19:33:49