Thomas Nihlén, Miljöpartiet

2014-09-01

Thomas Nihlén är gruppledare för Miljöpartiet inför valet 2014. Här är hans svar om hälso- och sjukvården.

1. Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar i dag?

Primärvården skulle kunna vara mycket mer tillgänglig och effektiv med utökad kompetens, fasta läkarkontakter och med ett utökat ansvar för den psykiska ohälsan och de äldre. Den felaktiga och onödiga läkemedelsförskrivningen är ett hot mot patientsäkerheten och landstingets ekonomi.

2. Vad vill du göra för förbättringar?

Generellt stärka förtroendet och statusen för primärvården genom att skapa attraktiva arbetsplatser med en positiv arbetsmiljö och fler fasta läkartjänster. Detta kan kortsiktigt förverkligas genom en kraftig höjning av primärvårdens budget och en rimlig årlig indexuppräkning av deras budget.

3. Hur tänker du finansiera dessa förbättringar?

I första hand genom att utnyttja de tillgängliga resurser som finns i landstinget, på sikt också en omfördelning av resurser mellan förvaltningarna.

Senast uppdaterad 2014-09-01 12:32:04 av Ulrica Kalmerlind