Ola Svensson, Sverigedemokraterna

2014-09-01

Ola Svensson är gruppledare för Sverigedemokraterna inför valet 2014. Här är hans svar om hälso- och sjukvården.

1. Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar i dag?

Det finns väldigt många förbättringsområden. Personalen går många gånger på knäna, vårdtagare får vänta länge på specialistvård och vi har alldeles för mycket inhyrd personal. Vården är ojämlik, det borde inte spela någon roll var i länet du bor, alla ska ha rätt till snabb akutsjukvård dygnet runt. Det är stor brist på vårdplatser. Friska tänder har blivit en klassfråga.

2. Vad vill du göra för förbättringar?

• Öppna en fullständig dygnetruntöppen akutmottagning i Karlshamn.
• Införa PSA-tester (prostatacancer).
• Anställa fler undersköterskor, specialistsjuksköterskor och läkarsekreterare som kan avlasta våra läkare.
• Slopa delade turer och ge alla rätt till heltid.
• Upphöra med ej medicinskt indikerade omskärelser.
• Förbättra vårdgarantin till 0-3-30-30.
• Vi vill att även munhålan ska täckas av den allmänna sjukförsäkringen.

3. Hur tänker du finansiera dessa förbättringar?

Genom att effektivisera verksamheten med hjälp av vår kloka personal och genom riktade statsbidrag. Med en sverigedemokratisk regering skulle landstinget få 555 miljoner mer.

Senast uppdaterad 2014-09-01 12:36:32 av Ulrica Kalmerlind