Nils Thorell, Folkpartiet

2014-09-01

Nils Thorell är gruppledare för Folkpartiet inför valet 2014. Här är hans svar om hälso- och sjukvården.

1. Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar i dag?

I många avseenden bra. När man väl kommer fram till hälso- och sjukvården finns det få klagomål.

2. Vad vill du göra för förbättringar?

Vi måste se till att sjukvården för de äldre fungerar bättre. Vi vill inrätta äldrevårdscentraler i alla kommuner under den kommande mandatperioden. Där ska finnas äldresjuksköterskor och allmänläkare med backup av geriatriker.

3. Hur tänker du finansiera dessa förbättringar?

De finansierar sig självt. Vi tar redan hand om dessa patienter i dag men på ett mindre värdigt sätt och med risk för onödiga återinskrivningar via akuten på våra sjukhus.

Senast uppdaterad 2014-09-01 12:32:25 av Ulrica Kalmerlind