Lars Karlsson, Centerpartiet

2014-09-01

Lars Karlsson är gruppledare för Centerpartiet inför valet 2014. Här är hans svar om hälso- och sjukvården.

1. Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar i dag?

Vi har en fungerande hälso- och sjukvård i Landstinget Blekinge. Visst har vi problem som alla andra landsting och vi tror det skulle kunna fungera betydligt bättre om Centerpartiet kan få en avgörande roll efter valet. Vi har hela tiden hela Blekinges bästa och ett bättre styrt landsting för ögonen.

2. Vad vill du göra för förbättringar?

• Förbättrad arbetsmiljö och rättvisare löner för de anställda för att göra det attraktivt att arbeta i vårt landsting.
• Förebyggande hälsovård, genom att avsätta mer pengar till primärvården.
• Förbättra miljöarbetet.
• Införa mobila läkarteam och nattöppen jourmottagning i Karlshamn.

3. Hur tänker du finansiera dessa förbättringar?

Landstinget Blekinge ska fördjupa samarbetet med kommunerna för att nå effektiviseringar. Målet för kömiljarden ska uppnås – varje månad! Operationssalar kan t.ex. hyras ut till personal som i egen regi vill operera – det minskar vårdköerna. Förebyggande arbete, rent allmänt.

Senast uppdaterad 2014-09-01 12:31:32 av Ulrica Kalmerlind