Kalle Sandström, Socialdemokraterna

2014-09-01

Kalle Sandström är gruppledare för Socialdemokraterna inför valet 2014. Här är hans svar om hälso- och sjukvården.

1. Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar i dag?

Sjukvården i Blekinge är bra och står sig mycket väl i jämförelse med andra landsting. Väntetider har kortats, patienter kommer snabbare till behandling, vi har proffsiga medarbetare och landstingets ekonomi är stabil. Prognosen för 2014 visar på ett plus och ger förutsättningar för fortsatta satsningar.

2. Vad vill du göra för förbättringar?

Vår politik innebär bland annat konkurrenskraftiga löner, fler ST-läkare, riktade insatser till äldre och mest sjuka, nya ambulanser och akutbilar, pengar till ungdomsmottagningarna, fria preventivmedel till och med 25 år, fortsatt fri sjukvård för barn och ungdomar, barnlots enligt barnombudsmannens modell, resurser för miljöarbete och folkhälsa, vindkraft för billigare elnota och en 10-årig investeringsplan för hela sjukvården på 3,5 miljarder kronor.

3. Hur tänker du finansiera dessa förbättringar?

Våra förslag är finansierade. Med en S-regering blir det också utökade statsbidrag, för Blekinges del ytterligare 40 miljoner kronor som vi riktar till primärvården. Sjukvården ska finansieras solidariskt. Det ska finnas resurser för en rättvis och trygg vård för alla och en vård efter behov. Vi vill inte och kommer inte låta marknadskrafterna styra vården.

Senast uppdaterad 2014-09-01 12:30:51 av Ulrica Kalmerlind